Mesures adoptades per estimular la contractació laboral de joves

jovenes

El passat 22 de febrer es va aprovar el Reial Decret-Llei 4/2013, de mesures d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. A continuació, us informem de les principals mesures adoptades per a estimular la contractació laboral de joves:

  • Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social, en un 75% per empreses de més de 250 treballadors i del 100% per la resta, per contractar a temps parcial amb vinculació formativa a menors de 30 anys sense experiència laboral prèvia o que provinguin de sectors sense demanda o que estiguin desocupats des de fa més de 12 mesos.
  • Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social, durant el primer any, per contractar de forma indefinida un desocupat menor de 30 anys. Aplicable a autònoms i empreses de fins a 9 treballadors.
  • Nou contracte “Primera feina jove”. Nou contracte temporal de 6 mesos per a menors de 30 anys desocupats, amb incentius a la seva transformació en indefinit (bonificació de 500€/any durant 3 anys o 700 €/any si és una dona).
  • Reducció de fins al 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social, per a contractes en pràctiques per a que joves de fins a 30 anys.
  • Autorització a ETT’s a formalitzar contractes de formació i aprenentatge.
  • Creació Portal Únic d’Ocupació, que faciliti recerca de feina.


CINC Assessoria Empresarial

Núria Fernández – CINC, Centro de negocios y Asesoría de empresas

Deja un comentario